Circulaire sportwereld

Maak van je waardeloze
sportartikelen waardevolle fanmerchandise!

Wij analyseren reststromen, ontwikkelen producten én realiseren die ook.
Dit doen we op creatieve en sociale wijze, met vindingrijke ontwerpers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

— Wat doen wij?

upXycle.nl is een initiatief van Braat Visual Creations en Blanchimont Sponsormanagement. Binnen dit initiatief zetten wij ons in om versleten, kapotte of andere sportproducten en promotiematerialen die niet meer gebruikt worden niet te laten weggooien, maar duurzaam te laten upXyclen tot een nieuw functioneel product. Zo hergebruiken we oud materiaal, reduceren we afval en creëren we werk.


Why?
upXycle vindt dat de sportwereld een voorbeeldrol heeft voor de jeugd en de rest van de maatschappij. Wij willen de sportbranche ondersteunen in het aanjagen van de circulaire economie. Tevens zoeken veel bedrijven een platform om te laten zien wat zij al doen. De sport biedt dit platform.  

How?
In samenwerking met sportorganisaties kunnen we aan het grote publiek laten zien wat upXycling inhoudt, hoe we van waardeloze vlaggen, spandoeken, reclameborden, interviewbackdrops, sportkleding en sportmaterialen weer waardevolle producten maken die fans graag willen hebben.

What?
Van bovenstaande 'waardeloze' materialen produceren we allerlei producten die weer waardevol worden voor (de fan van) een sportorganisatie. Per afvalproduct bekijken we wat een waardevol product zou kunnen zijn en of betaalbare productie haalbaar is. Daarnaast is bewustwording onder de doelgroep een belangrijke doelstelling.PSV Opstellingsvlaggen werden door upXycle verwerkt tot PSV rugzakjes!

— Onze diensten

upXycle.nl is een samenwerking tussen Braat Visual Creations en Blanchimont Sponsormanagement. Wij beschikken daarom over kennis van zowel de product- en designzijde als de marketingzijde van de circulaire economie. Wij focussen ons daarbij op sport! Sportorganiasties, merken of sponsoren kunnen ons inhuren voor onderstaande diensten. Een keer sparren over de mogelijkheden of een circulair traject volledig uit handen nemen? upXycle werkt altijd op een maatschappelijk verantwoorde manier die de circulaire economie aanjaagt, de afvalberg verkleint en lokale werkgelegenheid creëert.

upXycle inspiratie

Wij voeren een upXycle-traject met u uit, dan wordt met behulp van één of meerdere creatieve sessies een oplossing geboden voor een probleemstelling over bijvoorbeeld een afvalstroom. De ideeën worden visueel samengevat en uiteindelijk geordend in een roadmap. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en wordt duidelijk welke ideeën op korte termijn haalbaar zijn en welke interessant zijn op de langere termijn.

Afval analyse

Een upxycle traject begint met het juiste inzicht. Heeft u al voldoende kennis over de reststromen in kwestie, dan kunnen we meteen door naar de volgende stap. Is deze kennis er nog niet of te beperkt, dan helpen we u graag om dit inzicht te verkrijgen. Wij bieden verschillende soorten trajecten aan met ieder een eigen focus.

Product ontwikkeling

De volgende stap in ons traject is het uitwerking van de ideeen. Bij de uitwerking van een idee tot productie klaar product komt nog heel wat kijken. Vaak werken we met restmaterialen waar nog geen kant en klare productiemethodes voor bestaan. Flink pionieren dus, maar zo ontstaan de echte innovaties.

Ook kunnen wij product ideeën die u zelf heeft ontwikkeld, helpen realiseren met behulp van restmateriaal.Sociale productie

In de laatste fase van onze samenwerking zorgen wij voor de daadwerkelijke productie van het idee. Wij werken met een vaste poel van sociale werkplaatsen die zorgt voor de realisatie. upXycle heeft samen met hen veel ervaring opgedaan met verschillende restmaterialen en productiemethoden.

Moeten we op zoek naar een speciale productie techniek of locatie, dan doen we dit ook graag voor u.— Onze referenties